مرکز رفع اشکال دوره های آموزشی تالگو در ایران

دفتر تالگو اقدام به برگزاری دوره های بروز رسانی و رفع اشکال جهت نمایندگان خود کرده است . کار آموزان تالگو می توانند جهت شرکت در این دوره ها و آشنایی با آخرین متد کار با محصولات تالگو با دفتر تماس بگیرند.